Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

K možnosti změny doby plnění v rámci stávajících smluv uzavřených na základě zadávacího řízení dle ZZVZ v souvislosti s pandemií COVID-19

Analýza se v této části bude zabývat otázkou, zda šíření nemoci COVID-19, vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 a následná krizová opatření umožňují změnu závazku podle ust. § 222 ZZVZ, zejména ve světle doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25. 3. 2020[1].

  • Prodloužení doby plnění ve stávajících smlouvách uzavřených v režimu ZZVZ by bylo možné řešit uplatněním výhrady podle ust. § 100 odst. 1 v souvislosti s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ, byla-li sjednána.
  • V dalších případech přímého ovlivnění plnění veřejné zakázky okolnostmi spočívajícími v pandemii COVID-19, vyhlášení nouzového stavu a krizových opatřeních je možné při prodloužení doby plnění postupovat podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž by mělo být vždy důkladně posuzováno naplnění všech podmínek dle ustanovení § 222 odst. 6 písm. a) ZZVZ. V souladu s účelem ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, jakož i doporučením MMR, musí být tato změna provedena pouze v nezbytném rozsahu, na nezbytně nutnou dobu a nezbytně nutným způsobem.
  • Při postupu podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je nutné dodržet oznamovací povinnost vyplývající pro zadavatele z ust. § 222 odst. 8 ZZVZ.
  • U smluv mimo režim ZZVZ se uplatní kontraktační proces podle OZ a zásada smluvní volnosti.

[1] Dostupné zde: http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

8 + 10 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení