Právní stanoviska MT Legal s.r.o.,
Advokátní kancelář

V oblasti veřejného investování, ve spojení a v souvislosti s pandemií

COVID-19

Dotované veřejné zakázky v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a souvisejícími opatřeními vlády ČR se může příjemce dotace dostat do situace, kdy nebude moci dokončit projekt ve lhůtách, které mu stanoví rozhodnutí o poskytnutí dotace či obdobný dokument, kterým mu byla dotace přidělena, resp. přislíbena. Důvodů přitom může být celá řada, ať už se jedná o zákaz výkonu činnosti a uzavření provozoven, nedostatečný počet zaměstnanců z důvodu jejich péče o nezletilé děti, pracovní neschopnosti či karantény zaměstnanců, nedostatek (výpadky) materiálu a dodávek nezbytných pro dokončení projektu či omezená součinnost poskytovatele dotace.

  • Pokud se příjemce dotace dostane do situace, kdy nebude možné dodržet termíny realizace projekt spolufinancovaného poskytovatelem dotace, měl by se bez zbytečného meškání obrátit na poskytovatele dotace. Takto by měl příjemce dotace postupovat bez ohledu na to, zda pravidla daného programu s možností prodloužení doby projektu počítají či nikoliv.
  • Obdobným způsobem by se měl příjemce dotace zachovat, je-li přímo atakován účel daného projektu, který v důsledku nastalé situace ohrožen či dokonce znemožněn.

Pro další dotazy nás neváhejte kontaktovat.

11 + 14 =

Zásady zpracování osobních údajů

Seznam témat

Zůstaňte s námi ve spojení